ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού ΜΕ 05/19
13.05.2019

Οι οδηγίες για τον τρόπο και χρόνο υποβολής της Αίτησης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλα στοιχεία που αφορούν στον διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp9153