ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
29.03.2021

Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε εμπειρογνώμονες για τη διδασκαλία της ιστορίας, άτομα που εργάζονται στον τομέα, καθώς και ακαδημαϊκούς ιστορικούς, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου.