ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Προγράμματος Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/Δημόσια Διοίκηση (ΜΙΔ)
12.12.2019

Στόχος του Προγράμματος Μάστερ είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα την ευκαιρία να προετοιμαστούν για μια διευθυντική σταδιοδρομία, μέσα από την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να εκτελούν αποτελεσματικά τα διευθυντικά τους καθήκοντα.