ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Φλωρεντίας
19.03.2018

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Νομική Σχολή και η Σχολή των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας έχουν προκηρύξει θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού σε συγκεκριμένους τομείς των ως άνω αναφερόμενων σχολών