ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσης Φιλολόγου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο “ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ”
27.07.2017

Οι υποψήφιοι για τη θέση θα τύχουν ενημέρωσης τηλεφωνικά για την ακριβή ώρα της συνέντευξης την 31η Ιουλίου 2017, μετά τις 12 το μεσημέρι.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ