ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη θέσης φιλολόγου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο “ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ”
17.07.2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ιδιόχειρη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση circularsec@schools.ac.cy, με επισυναπτόμενη συνοδευτική επιστολή και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο του Europass http://europass.cedefop.europa.eu/.