ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη Υποτροφίας Κληροδοτήματος Τσαγκαρίδου-Πολυμέρου 2021
15.11.2021

Η υποτροφία θα δοθεί σε «Κύπριο Έλληνα νέο/α, ανεξαρτήτως φύλλου,αποδεδειγμένου ήθους, Χριστιανό/η ορθόδοξο/η και πνευματικών ικανοτήτων»προκειμένου να αντιμετωπίσει μέρος των εξόδων των σπουδών του/της στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας (ΑΑΕΙ)