ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά Διεθνούς Υποτροφίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου
25.02.2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ότι το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας προσφέρει Διεθνή Υποτροφία που παρέχει τη δυνατότητα σε νέους να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου της Γερμανίας.