ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά υποτροφιών σε καλλιτέχνες για διαμονή στην Αυστρία κατά το προσεχές έτος
08.09.2016

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφέρομενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στις ηλεκρονικές διευθύνσεις: www.kunstkultur.bka.gv.at και www.kulturkontakt.or.at απ΄όπου διατίθενται τα έντυπα αίτησης.