ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου
12.06.2018

Τα υπό αναφορά Σχέδια Κανονισμών αποτελούν προϊόν διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου και στοχεύουν στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη για εκσυγχρονισμό των Δημόσιων Πανεπιστημίων της Κύπρου,