ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος δημιουργίας μητρώου για προγράμματα επιμόρφωσης
02.07.2018

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού για τη δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών/τιρών μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy