ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γα την Αγορά Υπηρεσιών (4) Εκπαιδευτών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς
30.07.2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές, για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς (ΚΠΕΠ) με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στο μητρώο που θα δημιουργηθεί, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.