ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μορφωτικό Σύμβουλο στο Σπίτι της Κύπρου
12.01.2018

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση καθηκόντων Μορφωτικού Συμβούλου στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.