ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών
27.07.2017

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης (Δημοτικής/ Προδημοτικής, Μέσης Εκπαίδευσης και Διατμηματικά (για εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες)), που θα προσφερθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά την περίοδο 2017-2018.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ