ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών
24.04.2018

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, που θα προσφερθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, κατά την περίοδο 2017-2018 και 2018-2019.