ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του κέντρου εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.)
14.09.2017

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων (εξαιρουμένων των συμβασιούχων) να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που θα διεξάγει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), κατά τις σχολικές χρονιές 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.