ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για παρουσίαση στο Συνέδριο “Adult Educational Policy and Practice: Gamification, Entrepreneurship Education, and Education Policies”
08.06.2017

Το Συνέδριο, το οποίο είναι δωρεάν και διεξάγεται στο πλαίσιο των δυο Ευρωπαϊκών έργων Erasmus+ "DIMA" και "EntrInnO", θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2017 στη Λευκωσία.