ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων
19.09.2017

Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση έργων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Παιδείας για τα Μέσα και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Έργων: «NEStOR-Networked European School Web Radio» και «EduWeb-Combating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web» (Erasmus+ ΚeyAction2).