ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσπάθεια Διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου: Συνάντηση Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με Ιορδανούς Αξιωματούχους
18.01.2017

Παρουσιάζοντας την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο, ο κ. Καδής υπογράμμισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Κυβέρνηση στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, η οποία διασφαλίζεται από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια καθώς και ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.