ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Artists Development (AD)”
11.01.2019

Η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα – EIB Institute, ανακοινώνει το Πρόγραμμα Artists’ Development (AD), διάρκειας έξι εβδομάδων στο Λουξεμβούργο.