ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο Transit 2017: Στήριξη για συμμετοχή σε προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών στο εξωτερικό
25.10.2016

Στόχος του σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας τω καλλιτεχνών στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας που μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, open studios, την ανάπτυξη ατομικού η ομαδικού δημιουργικού έργου, την παρουσίαση εκθέσεων, κ.α.