ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχέδιο TRANSIT 2021-2025
18.02.2021

Το Σχέδιο TRANSIT, το οποίο εφαρμόζεται για έβδομη συνεχή χρονιά, αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης, για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.