ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
20.03.2015

Η ΣΜΙΚ προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, δύο υποτροφίες σε υποψήφιους φοιτητές από την Ελλάδα που θα αιτηθούν και θα πετύχουν εισδοχή σε ένα από τα τέσσερα προγράμματα Μάστερ (MSc). Οι υποτροφίες θα δοθούν βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων των αιτητών.