ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε νέα βάση η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Κύπρο
19.01.2017

Η υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κρίθηκε ως πεπαλαιωμένη και αναχρονιστική, ενώ συγκεκριμένες πρόνοιές της ήταν πρακτικά μη εφαρμόσιμες, τόσο λόγω της έλλειψης κανονισμών που θα διευκόλυναν και θα διευκρίνιζαν τις πρόνοιες πολλών άρθρων αλλά και λόγω των ασαφειών που παρατηρούνταν γενικότερα.