ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σεμινάρια στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στο πλαίσιο του προγράμματος “Αρχαίο Δράμα:Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές προσεγγίσεις”
31.07.2017

Το Πρόγραμμα «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις» επιχειρώντας «παράδοξες» συνέργειες τεχνών και επιστήμης, στοχεύει να δυναμώσει και να εμπλουτίσει την σύγχρονη πρόσληψη του Αρχαίου Δράματος μέσα από τις παραστατικές τέχνες στον 21ο αιώνα.