ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος
18.12.2014

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη χορήγηση υποτροφιών σε δικαιούχους αριστούχους έλληνες φοιτητές.

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος

Συνάντηση Υπουργών Παιδείας Κύπρου-Ελλάδος