ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρα Κώστα Καδή με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, κ. Γιώργο Βασιλειάδη
30.03.2017

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού καλωσορίζοντας τον Υφυπουργό χαιρέτησε την υπογραφή του εμπλουτισμένου Πρωτοκόλλου Αθλητικής Συνεργασίας και ανέφερε ότι θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της ήδη στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας.