ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνέλευση εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Δικτύου ERICarts στη Λευκωσία
05.04.2017

Το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη βάσης δεδομένων που αφορά στην έρευνα και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για την πολιτιστική πολιτική και τις τάσεις στην Ευρώπη (Compendium Database on Cultural Policy and trends in Europe) και είναι μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού ERICArts, που καθιερώθηκε από το 1998.