ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
06.02.2017

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε με βασικό σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στην Κύπρο.