ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύνοδο υψηλού Επιπέδου με θέμα την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο διοργανώνει το ΥΠΠ Κύπρου
06.12.2016

Η Σύνοδος για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στη Μεσόγειο, διεξάγεται για πρώτη και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τον τόπο μας, αφενός γιατί καθιστά την Κύπρο ως ηγήτορα χώρα στην περιοχή μας στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και αφετέρου γιατί θεμελιώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο η διεθνής αναγνώριση και εδραίωση της Κύπρου, ως παραδείγματος καλής πρακτικής στο πεδίο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.