ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σειρά Ανοικτών Τηλε-Μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
22.10.2015

Το πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει και φέτος τη σειρά ανοικτών τηλε-μαθημάτων, τα οποία απευθύνονται σε όλους του φοιτητές του προγράμματος, αλλά και στον καθένα, προσφέροντας μια ανοικτή πλατφόρμα συζήτησης.