ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σειρά ανοικτών τηλε-μαθημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
25.02.2015

Το Πρόγραμμα "Σπουδές στον Πολιτισμό" του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζει τον κύκλο ανοικτών τηλεσεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους φοιητητές του Προγράμματος.