ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summer Holiday Festival in Music – Singing – Dancing “International Moments”
28.01.2016

Λεπτομέρειες, επιστολές για τα φεστιβάλ, τους όρους συμμετοχής, το πρόγραμμα καθώς και αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στην ανακοίνωση.