ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμμετοχή της Γενικής Διεθύντριας του ΥΠΠ Αίγλης Παντελάκη στη συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15.06.2018

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Ανώτερης Εκπαίδευσης με γενικό Μότο “Η Ευρώπη προστατεύει”. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας είναι η αυτόματη αναγνώριση διπλωμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση της εκμάθησης των γλωσσών και το όραμα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης.