ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Νεολαίας, στο Στρασβούργο
31.01.2022

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στους νέους να εμπλακούν πιο ενεργά στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι είναι σημαντική η μεταμόρφωση των σχολικών μονάδων σε κοινότητες ενεργού μάθησης, όπου θα υποστηρίζεται ο περιβαλλοντικός γραμματισμός και οι ιδιότητες του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, με συνείδηση της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου.