ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάντηση της Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
23.04.2018

Αρχικά η κα Παντελάκη συγχάρηκε την κα Χριστοφίδου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και τόνισε τη στήριξη του ΥΠΠ στο έργο που καλείται να επιτελέσει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στην πολύ στενή σχέση του ΥΠΠ με τις υπηρεσίες της Ε.Ε., οι οποίες συμβάλλουν εποικοδομητικά στην υλοποίηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης από το Structural Reform Support Service της Ε.Ε.