ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερη και ξένης γλώσσας
04.05.2017

Στις 23-30 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα «Ελληνόγλωσση παιδεία: τάσεις – διαστάσεις – προτάσεις». Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη ή ως ξένη γλώσσα αλλά και πανεπιστημιακοί από όλα σχεδόν τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα διδακτικής της γλώσσας, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κ.ά.