ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέσεις Επιστημονικών συνεργατών
10.11.2016

Το Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών για την κάλυψη αναγκών τρεχόντων ερευνητικών προγραμμάτων 2016 - 2017.

http://contact@heritage.org.cy