ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος παρουσίασε η Γενική Διεύθυντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου
06.12.2016

Η Γενική Διευθύντρια αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Κύπρου για εκσυγχρονισμό μιας σειράς πολιτικών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως τα συστήματα πρόσληψης, συνεχούς επιμόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με έμφαση στην εισαγωγή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες που διέπουν τα αναλυτικά προγράμματα.