ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναδομείται και εκσυγχρονίζεται
17.11.2016

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αναδομείται και εκσυγχρονίζεται, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης με μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή και μια σύγχρονη στρατηγική κατεύθυνση.