ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Νέο Σύστημα Διορισίμων δημιουργεί νέα δεδομένα στην εκπαίδευση
03.08.2017

H προθεσμία για την πληρωμή των τελών συμμετοχής στις εξετάσεις, από τους υποψήφιους που υπέβαλαν την αίτησή τους, παρατείνεται μέχρι τις 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 14.00