ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βραβεία εικονογράφησης
07.01.2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν τον διαγωνισμό για βραβεία εικονογράφησης 2015.