ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
05.03.2020

Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του Σπιτιού της Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.) και του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος (Ε.Π.Ο.Κ.), υπογράφηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, από τη Μορφωτική Σύμβουλο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας δρα Νάντια Στυλιανού, τον Πρύτανη του Α.Π.ΚΥ. Καθηγητή κ. Σωκράτη Κάτσικα και τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Π.Ο.Κ. κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη. Την επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ των τριών οργανισμών τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας