ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ελβετίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
02.08.2018

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην Πρεσβεία της Ελβετίας στη Λευκωσία στη διεύθυνση nic.vertretung@eda.admin.ch, έτσι ώστε να τους αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης.