ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ελβετίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
26.08.2019

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην Πρεσβεία της Ελβετίας στη Λευκωσία στη διεύθυνση nicosia@eda.admin.ch, έτσι ώστε να τους αποσταλούν τα απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης.