ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση της Ιταλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
12.04.2018

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο και στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it.