ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση του Ισραήλ για το έτος
03.11.2017

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης για το Έντυπο Αίτησης (ΙΚΥΚ 54), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, ή στην σχετική ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy