ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες από το Σουλτάνο του Μπρουνέι για 2021-2022
11.02.2021

Λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά., βρίσκονται δημοσιευμένες στην πιο κάτω ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.bn/Pages/bdgs2021.aspx