ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες για το Πρόγραμμα MBA του Mediterranean Institute of Management
26.08.2019

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2019. Η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΜΙΜ: www.mim.ac.cy.