ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποτροφίες Ιδρύματος Ανδρέα Π. Λανίτη 2021-2022
19.10.2021

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν κυπριακή υπηκοότητα και να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1989, να έχουν γίνει δεκτοί/ες για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master για την ακαδημαϊκή περίοδο 2021 – 2022 σε πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι το πρώτο τους μεταπτυχιακό αυτού του επιπέδου που θα παρακολουθήσουν, να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένου πανεπιστήμιου από την Κυπριακή Δημοκρατία με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας που αντιστοιχεί στο «Λίαν Καλώς».